Robert Mondavi Private Selection
היינן האגדי רוברט מונדאבי החל בנטיעת כרמים בחוף המרכזי של בקליפורניה הרבה לפני שהאזור הפך שם נרדף ליינות מצוינים. מונדאבי זיהה את הפוטנציאל האדיר של האזור לגידול ענבי יין ויצור יינות באיכות גבוהה ביותר. סדרת פרייבט סלקשן מייצגת את התשוקה המוקדמת של רוברט מונדאבי לחוף המרכזי ומציגה את אופי הפירותי הנפלא של היינות שעוצבו בהשפעתו הממתנת האוקיאנוס השקט.
לאתר האינטרנט: https://www.robertmondaviprivateselection.com/