Chereau Carre
ניתן לעקוב אחר ההיסטוריה של משפחת Chéreau בעמק הלואר למן תחילת המאה ה 15. ביין החלה המשפחה לעסוק רק במאה ה- 20 כאשר רכשה בשנת 1960 את Chateau de Chasseloir ולאחר מכן את אדמותChateau l’Oiselinière . כיום מטפח היקב המשפחתי כרמים באזורים הטובים ביותר במוסקדה ומייצר יינות לבנים איכותיים אשר שומרים על המסורת המקומית הכוללת התיישנות ארוכה יחסית על משקעי השמרים. יינות שמייצגים נהדר את האופי הרענן והמורכבות האופיינית של מערב עמק הלואר.
לאתר האינטרנט: http://www.chereau-carre.co.uk