Chateau de Beaucastel
אחד השמות הגדולים של שאטונף דו פאפ ושל עולם היין בכלל. המסורת של שאטו דה בוקסטל מתחילה כבר במאה ה- 16. בתחילת המאה ה- 20 עבר היקב לידי משפחת פרין אשר קידמה רבות את הכרמים והיינות של בוקסטל בפרט ושל שאטונף דו פאפ בכלל. שאטו דה בוקסטל המשיך והתפתח והפך לאחד היקבים החשובים והנחשקים בצרפת ובעולם. בכרמים של בוקסטל נטועים כל 13 זני הענבים המותרים באפלסיון והם מטופלים על פי השיטה הביו-דינאמית. היינות של שאטו דה בוקסטל עוצמתיים אך אלגנטיים וטהורים ומייצגים בצורה יוצאת מהכלל האזור הנפלא, את המסורת האדירה ואת הכבוד העצום שניתן לקרקע ולכרמים.
לאתר האינטרנט: http://www.beaucastel.com/en