J.L. CHAVE
אחד היקבים המוערכים ביותר בעמק הרון ובעולם כולו עם מסורת מופלאה וכרמים נפלאים באפלסיונים החשובים ביותר של העמק. מסורת ייצור היין המשפחתית של דומיין ז'אן לואי שאב החלה עוד במאה ה- 16. במהלך השנים צבר לעצמו הדומיין מוניטין אדיר, במיוחד בזכות יינות ההרמיטאז' הגדולים והמאוד היקרים שלו. יינות J.L. Chave Selection מיוצרים מגפנים צעירות יחסית בבעלות האחוזה ומכרמים של מגדלים נוספים באזור תוך פיקוח הדוק של צוות היקב. הם מציעים איכות יוצאת מהכלל, אופי אזורי קלאסי, מוניטין של יקב נהדר ומחיר נוח באופן יחסי.