Primo V
יקב טוסר המייצר את הפרימו V הינו יקב משפחתי שנוסד עוד בשנת 1919 במזרח אזור ונטו בצפון איטליה. היקב מייצר יינות מקומיים איכותיים תוך מחויבות גדולה למסורת האזורית ולמורשת המשפחתית. כיום מנוהל היקב על ידי בני הדור השלישי של המשפחה אשר לצד סטנדרט האיכות הבינלאומי שאמצו מקפידים על מחויבות רבה למסורת האזורית ולמורשת המשפחתית. בנוסף שם היקב דגש רב על הנושא הסביבתי ושימוש באנרגיה מתחדשת.