Terroso
רמון קסטניו המייצר את יינות טרוסו החל לייצר את היין הראשון שלו באזור מורסיה שבדרום ספרד בשנת 1950. במהלך השנים התרחב היקב ונרכשו כרמים רבים נוספים. כיום, עדיין בניהולו של רמון יחד עם שלושת בניו, מטפח היקב כ- 5,000 דונם כרמים על האדמה הסלעית של האזור בהם נטועים זנים מקומיים כמו מונסטרל וגרנאש לצד זנים בינלאומיים כמו קברנה סוביניון, מרלו וסירה. איכות היין היתה תמיד נר לרגליו של רמון ולצידה הדאגה לסביבה. לצורך כל משקיע היקב בטכנולוגיה העדכנית ביותר ובאנשי מקצוע בעלי ניסיון עצום ביקב ובכרם.