Domaine des Beaumonts
פייריק לארוש הוא יינן וכורם צעיר ומוכשר מהכפר הצפוני ביותר באזור שאבלי – מאליני. בשנת 2010 הוא פרש מהקואופרטיב האזורי וייסד יקב עצמאי שמתבסס על כרמי המשפחה באזור. היקב מייצר 140,000 בקבוקי שאבלי בשנה, כמחצית מהם מיועדים ליצוא. פייריק מאמין ש 90% מאיכות היין נקבעת בכרם ולכן משקיע תשומת לב רבה במיוחד בטיפול בגפנים תוך מתן כבוד עצום למסורת האזורית. היינות שלו הם ביטוי נהדר לאיכויות של אזור שאבלי.