Bogle Vineyards
למרות שמשפחת בוגל עוסקת בחקלאות למן המאה ה- 19 נטעו וורן בוגל ובנו כריס את הכרם הראשון שלהם בקלרקסברג קליפורניה רק בשנת 1968. "התכנית היתה להקים פרוייקט קטן ומעניין" מספרת פטי בוגל על הכרם ועל היקב שנוסד 10 שנים מאוחר יותר. "בסך הכל גדלנו ביחד עם הביקוש". כיום מטפחת המשפחה כ- 6,500 דונם של כרמים, רובם באזור Clarksburg והיתר באזורי היין של Lodi, El Dorado, Sonoma , Amador, Russian River, Mendocino ועוד. סוד ההצלחה של היקב הוא בעבודה היומיומית הקשה של בני המשפחה. בני הדור השישי שמנהלים את העסק היום ממשיכים את הדרך תוך הכרה בעובדה שיין טוב נשען קודם כל על טיפול מסור ומקצועי בכרמים.
לאתר האינטרנט: http://www.boglewinery.com/