Produttori del Barbaresco
אחד היקבים המעניינים ביותר באזור ברברסקו. היקב נוסד כקואופרטיב קטן בשנת 1894 על ידי Domizio Cavazza , ראש בית הספר לייננות בעיר אלבה אשר זיהה את הייחוד של האזור ושאף לבדל אותו מאזור ברולו השכן. הקואופרטיב הקטן פורק בשנות העשרים על פי חוקי הממשלה הפאשיסטית והוקם מחדש רק בשנת 1958. כיום מונה הקואופרטיב 50 חברים אשר יוצרים יין בסגנון מסורתי מובהק מכ- 1,000 דונם כרמים באזור ברברסקו. יינות היקב מופקים מזן הנביולו בלבד וכוללים לנגה נביולו המופק מגפנים צעירות יחסית, ברברסקו שהוא יין הדגל של היקב ו- 9 יינות ברברסקו סינגל ויניארד המופקים בשנים מיוחדות בלבד. איכות היינות ממצבת את היקב כאחד המפורסמים באזור ברברסקו ויינותיו מבוקשים ברחבי בעולם.
לאתר האינטרנט: http://www.produttoridelbarbaresco.com/index.php?lang=en/