Cave De Tain
ממוקם למרגלות גבעת הרמיטאז' המהוללת בלב אזור היין הנהדר של צפון עמק הרון. קאב דה טן הוא קואופרטיב מוביל וידוע באזור אשר נוסד בשנת 1933. לחברי הקואופרטיב חלקות כרם מצטיינות בטובים שבכרמי האזור. היקב מייצר יינות מחמישה אפלסיונים חשובים בעמק הרון: הרמיטאז', קרוז הרמיטאז', סנט ג'וזף, קורנס וסנט פראי. בנוסף מייצר היקב יינות זניים בקטגוריית Vins de Pays. היקב מיישם מדיניות של אחריות סביבתית וקיימות והוא אחד המובילים את של הנושא באזור זה של עמק הרון.