Frecciarossa
מריו אודרו, סוחר פחם מצליח מגנואה שהתאהב באזור הכפרי של לומברדיה בצפון מערב איטליה רכש את אחוזת פרצ'רוסה בשנת 1919. בנו גיאורגיו נדבק בחיידק הפינו-נואר ויצא לבורגונדי ושמפיין בצרפת במסע לימוד מעמיק אודות זן הענבים. כשחזר החלה האחוזה לבקבק באופן עצמאי את יינותיה, מהלך נדיר בתקופה זו, ומאז היא ידוע היקב כמתמחה בזן הענבים הנהדר הזה. כיום מנוהל היקב על ידי ולריה אודרו, בת הדור הרביעי. החל משנת 2014 אימצה ולריה שיטות גידול אורגניות תוך מתן תשומת לב רבה לנושא הסביבה. בשטחי האחוזה כ- 200 דונם כרמים שרובם מוקדש לפינו נואר.