Demarie
יקב דמרי (Demarie) מייצג 3 דורות של עבודת אדמה באזור רוארו בפיאמונטה שבצפון איטליה. היינות של דמרי מיוצרים תוך מתן כבוד רב מאוד למסורת המקומית, למערכת האקולוגית ולערכי הסביבה. הכרמים כולם בבעלות המשפחה וההשפעה על הסביבה נלקחת בחשבון בכל פעולה במהלך הטיפול בהם. היקב החדיש תוכנן כיקב ירוק תוך שימוש באנרגיה מתחדשת. היינות המצוינים של דמרי מייצגים את המיטב של פיאמונטה וזוכים לציונים מעולים ממבקרי היין החשובים בעולם.
לאתר האינטרנט: https://demarie.com/en/